Fotoğraf: Asztalos Gyula

Rune Harfleri ve Anlamları

Dünyanın dört bir yanında antik kaya oymalarında görülen ve bildiğimiz harflerden çok daha fazla anlam içeren bir alfabe; Rune!

Rune Alfabesi ya da Runik Alfabe, İskandinav ve diğer Germen halkları tarafından geliştirilen ve kullanılan ilk yazı sistemleri olarak biliniyor. Rune kelimesi, Eski İskandinav’da büyü yapmak için kullanılan gizli bir mektup anlamına geliyor. Bunun sebebinin de o dönemde yazı yazmanın, yazı sistemleri olmayan diğer insanlar tarafından genellikle sihir olarak görülmesi olduğu düşünülüyor.

Rune harfleri yazı işlevinin yanında bugün bizim anladığımız anlamdaki harflerden çok daha fazlasını içeriyor. Her rune, bir kozmolojik ilkenin veya gücün bir simgesi olarak kullanılıyor ve bir rune yazmak, temsil ettiği gücü çağırmak ve yönlendirmek anlamına geliyor.

Zamanın etkisiyle birçok farklı Rune harfi oluşsa da bu yazımızın odağında Elder Futhark harfleri ve anlamları bulunuyor. Üç temel futhark vardır: gelişimi MS 1. yüzyılda başlayan ve 400 yılından önce tamamlanan, tam biçimli ilk runik alfabe olan 24 karakterlik Elder Futhark, Viking Çağı’nın (yaklaşık MS 750) başlarında Elder Futhark’tan ayrılmaya başlayan ve sonunda İskandinavya’daki eski alfabenin yerini alan 16 karakterlik Younger Futhark ve kademeli olarak değişen, İngiltere’deki Elder Futhark’a eklenen 33 karakterlik Anglo-Saxon Futhark.

Runik alfabenin en eski biçimi olan Elder Futhark harfleri, MS 200-800 yılları arasında İskandinavya’da ve Kuzey Avrupa’nın diğer bölgelerinde yazı yazmak için kullanılan 24 sembolden oluşuyor. “Futhark” kelimesi, “Fehu”, “Uruz”, “Thurisaz”, ​​”Ansuz”, “Raidho” ve “Kenaz” olarak adlandırılan ilk altı harften türetiliyor.

Runeler geleneksel olarak parşömen üzerine mürekkep ve kalemle çizilmek yerine taş, tahta, kemik, metal veya benzer sert yüzeylere oyuluyor. Bu yazı şekli, ortama çok uygun olan keskin, köşeli biçimlerini de açıklıyor. Rune taşları yazımızda da bahsettiğimiz üzere ilk Rune harfleri; tahtaya, kemiğe veya taşa oyulduktan sonra onları daha görünür kılmak için de çeşitli renklerle boyanıyor.

Elder Futhark
Fotoğraf: fanbolt.com

Her rune üç özellik içerir:
– sembolün kendisi ve şeklin neyi temsil ettiği
– isim ve kelimenin anlamı, harf değeri ve sesi ile birlikte
– rune tarafından somutlaştırılan enerji ve ruh

ᚨ – Ansuz

Fonem: A
Sembol: Tanrı 
Anlamı: Odin, bilgelik, gerçek, iletişim, ilham, tanrı

ᛒ – Berkano

Fonem: B
Sembol: Huş 
Anlamı: doğum, doğurganlık, büyüme, yeni başlangıçlar

ᚲ – Kenaz

Fonem: C
Sembol: Meşale 
Anlamı: vahiy, yaratıcılık, ateş, dönüşüm, yenilenme, aydınlatma

ᛞ – Dagaz 

Fonem: D
Sembol: Gün
Anlamı: şafak, uyanış, farkındalık, atılım, yeni girişimler

ᛖ – Ehwas 

Fonem: E
Sembol: At 
Anlamı: akışkanlık, ortaklık, çabukluk, güven, ekip çalışması, uyumlu ilişkiler

ᚠ – Fehu 

Fonem: F
Sembol: Sığır/Zenginlik
Anlamı: para, bolluk, şans

ᚷ – Gebo 

Fonem: G
Sembol: Hediye
Anlamı: aşk, ortaklıklar, cömertlik, değişimler, evlilik

ᚺ – Hagalaz 

Fonem: H
Sembol: Dolu/Yağış
Anlamı: radikal değişim, kayıp, dönüşüm, doğanın kontrol edilemeyen gücü

ᛁ – Isa 

Fonem: I
Sembol: Buz
Anlamı: meydan okuma, durgunluk, özdenetim, konsantrasyon

ᛃ – Jera 

Fonem: J
Sembol: Yıl/Hasat
Anlamı: barış, ödüller, refah, bereket

ᚴ – Kaun 

Fonem: K/O
Anlamı: Yara, dönüşüm, yenilenme, aydınlanma, ateş

ᛚ- Laguz 

Fonem: L
Sembol: Su
Anlamı: akış, deniz, yenilenme, rüyalar, fanteziler, sezgi, duyarlılık

ᛗ – Mannaz 

Fonem: M
Sembol: Adam
Anlamı: arkadaşlar, benlik, insanlık, sosyal düzen, akıl, zihin, hafıza, öğrenme

ᚾ – Nauthiz 

Fonem: N
Sembol: İhtiyaç
Anlamı: gereklilik, zorluk, dayanıklılık, hayatta kalma, kendine güven

ᛟ – Othala

Fonem O
Sembol: Miras/Mülkiyet
Anlamı: atadan kalma, ev, bolluk, miras, miras

ᛈ – Perthro

Fonem:P
Anlamı: Ocak, büyü, gizem, sırlar, kehanet, belirsiz, gizli

ᚱ – Raidho

Fonem: R
Sembol: Sürüş/Yolculuk
Anlamı: tekerlek, hareket, seyahat, kader

ᛋ – Sowilo

Fonem: S
Sembol: Güneş
Anlamı: sağlık, enerji, ustalık, başarı, bütünlük

ᛏ – Tiwas 

Fonem: T
Sembol: Tanrı Tiwaz
Anlamı: Zafer, şeref, adalet, denge, liderlik, otorite

ᚢ – Uruz

Fonem: U/V
Sembol: Aurochs (soyu tükenmiş bir sığır türü)
Anlamı: güç, güç, cesaret, yaratıcı güç, dayanıklılık

ᚹ – Wunjo

Fonem: W
Sembol: Sevinç
Anlamı: dostluk, umut, uyum, dostluk, akrabalık, rahatlık

ᛉ – Algiz

Fonem: X/Z
Sembol: Geyik/Koruma/Savunma
Anlamı: kendini savunma, ilahi koruma, cesaret, valkyrie enerjisi

ᛇ – Eihwas

Fonem: Y/æ
Sembol: Porsuk ağacı/Yggdrasil
Anlamı: istikrar, güvenilirlik, güç, hayat ağacı, sonsuzluk, dayanıklılık, uzun ömür

ᚦ – Thurisaz

Fonem: TH/þ
Sembol: Dev/Tord
Anlamı: güç, savunma, koruma, çatışma, değişim, katarsis

ᛜ / ᛝ – Ingwas

Fonem: ŋ
Sembol: Tanrı Ing
Anlamı: birlik, uyum, anlaşma

İskandinav Mitolojisi’nde Rune büyü bilgilerinin Odin‘den geldiğini düşünülüyor. Odin’in dünya ağacı Yggdrasil‘de dokuz gün dokuz gece asılı kaldıktan sonra Rune harflerinin gizemini aldığı ve kendini feda ettikten sonra da Rune bilgeliğinin ortaya çıktığı söyleniyor. Daha sonra bu bilgileri vitkiler ve büyücüler ile paylaşılıyor ve yayılıyor. İskandinav mitleri ise Rune harflerini içeren sayısız hikaye içeriyor.

Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı JRR Tolkien‘in karmaşık dil sistemini oluştururken runik alfabeden ilham aldığı da söyleniyor.

2 comments
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir