Vikinglerin Acımasız İşkence Yöntemi: Kan Kartalı (Evde Denemeyiniz)

Vikingler için acımasızlar, barbarlar, vahşi paganlar gibi tanımları dünyanın birçok yerinde duymak mümkün. Her ne kadar kana susamış olarak değerlendirilseler de büyük bir kitle tarihlerine, kültürlerine ve özellikle eski inançlarına karşı yadsınamayacak bir merak duymakta.

Şimdi size Viking Çağı’nın çok tartışılan bir konusundan bahsedeceğiz: Kan Kartalı.

Kan Kartalı (Blood Eagle) , veya Eski Nordik dildeki şiirlerde karşımıza çıkan haliyle Blóðugr örn, uygulaması oldukça kan ve dehşet içeren bir işkence yöntemi.

Genelde birinin babasını öldüren soylu kişilere yapılan bu işkencenin gerçekleşmesi için kurban tahtadan bir platforma yüz üstü yaslanıyor. Sonra keskin bir aletle sırtına bir kartal figürü oyuluyor. Kartal figürü kurbanın sırtına oyulurken olabildiğince derin olmasına özen gösteriliyor.Bu işlemden sonra kurbanın omurgası görülebilecek bir hal alıyor. Ritüeli uygulayan kişi ellerini kurbanın sırtından geçirip kaburga kemikleri teker teker ters çeviriyor. Böylece kanatlarını açmış kanlı bir kartal görüntüsü oluşuyor.

En son işlem olarak da kurbanın ciğerleri sırtın açılmış kısmından sökülüyor ve omuzlarına konuyor.

Buna yakın bir görüntü oluşuyor

Kimi kaynaklar bu işkencenin Odin’e sunulan insan kurbanlara uygulandığını söylerken kimileri bu argümanı reddediyor. Kimi kaynaklara göreyse uygulanma şekli biraz daha farklı, mesela kurbanın açık yaralarına tuz serpilmesi gibi.Bazıları tarafından da Kan Kartalı tamamen reddediliyor ve eski metinlerdeki çeviri hatalarından doğan yanlış motiflerin buna sebep olabileceğini, Kan Kartalı’nın edebi bir kurgu olduğunu söylüyorlar.

İsveç, Göteborg’daki figürler

Kan Kartalı ile ilgili en detaylı şey antik Skaldik şiirlerde (eski nordik şiirler) geçen betimlemeler.

Bunun dışında bu uygulamaya dair tek hatrı sayılır arkeolojik bulgu Neolitik çağdan kalma, kaburgaları geriye doğru açılmış bir iskelet; fakat bu tamamen bir kanıt olarak sayılamıyor.
Yine de İngiliz tarihçiler Patrick Wormald ve Anglo-Saxon tarihi üzerine yoğunlaşmış Eric John, “The Anglo-Saxons” adı ortak eserlerinde bu uygulamanın varlığını kabul ediyorlar. Bunun tam altmış sene öncesindeyse Allen Mawer, The Cambridge Medieval History” de Kan Kartalı için “Ne yazık ki kurgu değil” diyordu.
Kan Kartalı  ikisi efsanevi, ikisi tarihi dört kişiye uygulanmasıyla ön plana çıkıyor.

Bunlardan birinin Northumbria Kralı Kral Ælla olduğu söyleniyor. Nordik kaynaklara göre, ünlü Ragnar Lodbrok’un katili Kral Ælla, Ragnar’ın en korku salan oğlu Kemiksiz Ivar (Ivar the Boneless) tarafından Kan Kartalı’yla infaz edilmiş. Fakat Anglo-Saxon kaynaklar krallarının savaşta çarpışırken öldüklerini iddia ediyor.Kral Ælla, Ragnar’ı infaz ederken


1 comment
  1. Keyifle okuduğum bir yazı oldu fakat kısa sürdü. Daha uzun soluklu bir paylaşım mevcut ise okumak isterim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir